ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Νομός 40 Εκκλησιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Αδριανουπόλεως ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Ραιδεστού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Δήμος Σαράντα Εκκλησιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών
Επαρχία Βιζύης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών
Σαράντα Εκκλησιές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Επαρχία Βιζύης
Μήδεια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Επαρχία Βιζύης > Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)
Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Αίνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Λαλάπασα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Σούλογλου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Χάβσας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Αδριανούπολη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Β-ΒΑ της Αδριανούπολης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού
Αίνος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Επαρχία Αίνου
Χάσκιοϊ (του Δήμου Χάβσας) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Επαρχία Χάβσας
Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Ραιδεστού
Δήμος Καλλιπόλεως ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Επαρχία Μαδύτου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Καλλίπολη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Δήμος Καλλιπόλεως
Νιχώρι (Δήμου Καλλιπόλεως) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Δήμος Καλλιπόλεως
«ΑΝΖΑΚ» κόλπος (κόλπος Αναφάρτας) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Κριθιά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Μάδυτος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου