ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
«ΑΝΖΑΚ» κόλπος (κόλπος Αναφάρτας) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Αδριανούπολη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Αίνος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Επαρχία Αίνου
Β-ΒΑ της Αδριανούπολης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Δήμος Καλλιπόλεως ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Δήμος Σαράντα Εκκλησιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών
Επαρχία Αίνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Βιζύης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών
Επαρχία Λαλάπασα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Μαδύτου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Ραιδεστού
Επαρχία Σούλογλου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Χάβσας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Καλλίπολη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Δήμος Καλλιπόλεως
Κριθιά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Μάδυτος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού
Μήδεια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Επαρχία Βιζύης > Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)
Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Επαρχία Βιζύης
Μπίγκαλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Νιχώρι (Δήμου Καλλιπόλεως) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Δήμος Καλλιπόλεως
Νομός 40 Εκκλησιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Αδριανουπόλεως ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Ραιδεστού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Σαράντα Εκκλησιές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
Χάσκιοϊ (του Δήμου Χάβσας) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Επαρχία Χάβσας