Ταταύλα / Κουρτουλούς
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Άγιος Αθανάσιος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Άγιος Δημήτριος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Άγιος Δημήτριος Ταταούλων
[Ενοριακός Ναός]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Άγιος Δημήτριος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), ναός
[Ναός]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα
Άγιος Ελευθέριος, κοιμητηριακός ναός Κουρτουλούς
[Κοιμητηριακός Ναός]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Κουρτουλούς