Δήμος Μπεσίκτας
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Σουλτανικό Τζαμί του Ορτάκιοϊ / Ortaköy στον Βόσπορο
[Τζαμί]
Δήμος Μπεσίκτας > Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο
Σουρπ Αστβατζατζίν Μπεσίκτάς / Αρμενική Παναγία στο Μπεσίκτάς
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa
Σούρπ Αστβατζατζίν στο Μπεσίκτάς, ναός
[Εκκλησἰα]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa > Σουρπ Αστβατζατζίν Μπεσίκτάς / Αρμενική Παναγία στο Μπεσίκτάς
Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στο Ορτάκιοϊ
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο
Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικός ναός στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ
[Εκκλησἰα]
Δήμος Μπεσίκτας > Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο > Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στο Ορτάκιοϊ
Σουρπ Κρικόρ Λουζάβοριτς στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο
Σουρπ Χατς (Surp Haç), αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στο βοσπορινό Κουρούτσεσμε
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Κουρούτσεσμέ
Συναγωγή Έτζ Αχαγίμ
[Συναγωγή]
Δήμος Μπεσίκτας > Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο