ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Επαρχία Αίνου ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Λαλάπασα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Σούλογλου ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Επαρχία Χάβσας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Αδριανούπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Β-ΒΑ της Αδριανούπολης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού
Αίνος ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Επαρχία Αίνου
Χάσκιοϊ (του Δήμου Χάβσας) ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως > Επαρχία Χάβσας
Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ) ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Ραιδεστού
Δήμος Καλλιπόλεως ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Επαρχία Μαδύτου ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Καλλίπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Δήμος Καλλιπόλεως
Νιχώρι (Δήμου Καλλιπόλεως) ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Δήμος Καλλιπόλεως
«ΑΝΖΑΚ» κόλπος (κόλπος Αναφάρτας) ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Κριθιά ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Μάδυτος ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Μπίγκαλι ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος > Επαρχία Μαδύτου
Ασιατική Κωνσταντινούπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Δήμος Μπέικοζ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Πριγκηπόννησα / τα Νησιά ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Αναντολού Χισαρί, προάστιο ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπέικοζ
Μπέϊκοζ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπέικοζ
Πασάμπαχτσε ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπέικοζ
Καντιλλί ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ
Κουζκουντζούκι ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ