Τάφος της αγίας νεομάρτυρος Αργυρής στον περίβολο της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου / Χάσκιοϊ
[Ταφικό Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα