Σουρπ Πιργκίτς Χαστανεσί, Αρμενικό Νοσοκομείο στο Ζεϊτίν Μπουρνού
[Κτίσμα Κοινωνικής Πρόνοιας]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα