Στη νότια ακτή της Σικελίας: Σελινούς και Ακράγας (2013)
[Σημειώσεις Πανοράματος]