Αλάια / Αλάνυα: 52 χαράγματα πλοίων κι ένας σελτζουκικός ταρσανάς
[Οπτικοακουστικό υλικό]