Νόμισμα της αρχαίας Σινώπης: θαλασσαετός με δελφίνι και «ΣΙΝΩ» (5ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]