Κεφαλή αρχαϊκού κούρου από την Αζοφική
[Φωτογραφικό υλικό]