Ουγκαρίτ (Συρία). Χρυσό κύπελλο διακοσμημένο με ζώα και σκηνές κυνηγιού από την προϊστορική Ουγκαρίτ (1400-1300 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]