Ψαροπούλου, Τελευταίοι τσουκαλάδες (1986)
[Βιβλιογραφία]