Το «Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο: γενική άποψη του εσωτερικού (το 1983)
[Φωτογραφικό υλικό]