Το «Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο: γενική άποψη του εσωτερικού (το 1983)
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_H_003b.jpg
Τίτλος
Το «Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο: γενική άποψη του εσωτερικού (το 1983)
Περιγραφή
«Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο / Μέλνικ (ΝΔ Βουλγαρία) φωτ 03β.
Χρόνος λήψης
3/1983
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μελένικο / Melnik.
Σπίτι, σπίτια.