Φανάρι. Πύλη στο καντακουζινέικο, διακοσμήσεις κι επιγραφή του 1733 στο υπέρθυρο (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]