Απαντάνα: Αιθίοπες υποτελείς φέρνουν ελεφαντόδοντο κι ένα σπάνιο ζώο (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]