Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992)
[Βιβλιογραφία]