Θαυμάσιο ανάγλυφο διακοσμητικό στο ανατολικό εϊβάν του Τσίφτε Μιναρέ Μεντρεσέ (Έρζουρουμ)
[Φωτογραφικό υλικό]