Μονή της Χώρας, εξωτερικό: η ανατολική όψη του βυζαντινού μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]