Χαράγματα ναυπηγικής και πίστης (από τη Λίμνη Ευβοίας)
[Οπτικοακουστικό υλικό]