Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς (το 2001): Ψαράδες στο λιμάνι της Χώρας
[Φωτογραφικό υλικό]