Χατζηδάκις (εποπτεία), Βυζαντινά Νάξου (1989)
[Βιβλιογραφία]