Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Α΄ (2009)
[Βιβλιογραφία]