Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Α΄ (2009)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Α΄ (2009)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γιώργος Β. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους (1830-1920) τ. Α΄ σειρά Ιστορία και Πολιτική (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. Δ. Κολλάρου και Σίας Α.Ε., 5η έκδ. αναθεωρημένη και συμπληρωμένη Αθήνα 2009)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-05-1432-2
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
2004
Στοιχεία
Ο Α΄ τόμος δίτομης πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μελέτης με θέμα την Ιστορία του Ελληνικού Κράτους από το 1830 έως το 1920, με εκτενή ανάλυση της εκατονταετίας που προηγήθηκε. Προλογικό Σημείωμα στην Α΄ έκδοση του κ. Τάκη Αράπογλου, Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας (2004) σ. XVII. Πρόλογος στην Α΄ έκδοση του Θεόδωρου Β. Καρατζά, Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας (2003) σσ. XIX-ΧΧ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην Ε΄ έκδοση (2009) σσ. ΧΧΙ-ΧΧΙΙ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην Α΄ έκδοση (2003) σσ. ΧΧΙΙΙ-XXVI. Εισαγωγή «Ερμηνευτικά ζητήματα» σσ. 1-77. Μέρος Α΄ «Η Ναυτιλία, η Διασπορά, τα Κράτη (1750-2000)» σσ. 79-147, Μέρος Β΄ «Η Κοινωνία: διαμόρφωση αρχικών συνθηκών (1750-1830)» σσ. 149-184, Μέρος Γ΄ «Εκ του μηδενός: εθνικό Κράτος, εθνική Οικονομία, εθνική Πολιτική (1825-1863)» σσ. 187-329, Μέρος Δ΄ «Εθνικισμός, Κράτος και Ανατολικό Ζήτημα» σσ. 331-397, Μέρος Ε΄ «Θεμελιώσεις: το Κράτος, η Κοινωνία, η Οικονομία (1830-1890)» σσ. 399-503, Μέρος ΣΤ΄ «Θεμελιώσεις: το Κράτος, οι κεφαλαιούχοι και το πλέγμα εξουσίας (1870-1905)» σσ. 505-660. Βιβλιογραφία τ. Β΄ σσ. 995-1047. Το Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων υπάρχει στον Β΄ τόμο σσ. 1163-1171. Θεματικό Ευρετήριο τ. Β΄ σσ. 1173-1193. Σύνολο σελ. τ. Α΄ 660. Δες και Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Β΄ (2009).
Λέξεις - κλειδιά
Αγγλία.
Αγροτική κοινωνία.
Αδριατική.
Αθήνα.
Αιγαίο.
Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος.
Αμπελουργία, αμπελουργοί.
Ανατολικό Ζήτημα.
Άρτα.
Αυστραλία.
Αυστριακή Αυτοκρατορία.
Αφρική.
Αψβούργοι / Οίκος των Αψβούργων.
Βαλκάνια.
Βαλκανικοί πόλεμοι.
Βαυαρία.
Βαυαροί.
Βενετία.
Βενετοί.
Βενιζέλος Ελευθέριος.
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Γερμανία.
Δημητριακά.
Δούναβης / Ίστρος.
Δωδεκάνησα.
Εθνικισμός.
Εκπαίδευση.
Ελαιοπαραγωγή.
Ελβετία.
Ελλάδα.
Ελληνικός Εμφύλιος.
Εμπόριο.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ευρώπη.
Ζάκυνθος.
Ήπειρος.
Θεσμοί.
Θεσσαλία.
Θεσσαλονίκη.
Θράκη.
Ιόνιο Πέλαγος.
Ισραήλ.
Καπνός, καπνά.
Κέρκυρα.
Κουμουνδούρος Αλέξανδρος, πρωθυπουργός.
Κρήτη.
Κριμαϊκός πόλεμος.
Κύπρος.
Κωλέττης Ιωάννης.
Ληστής, ληστές.
Μακεδονία.
Μασσαλία / Marseille.
Νάξος.
Νεότουρκοι.
Νόμισμα, νομίσματα.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Όθων της Ελλάδος.
Οθωνική περίοδος.
Οικονομία.
Ορθοδοξία.
Πάτρα.
Πειραιάς.
Πειρατεία.
Πελοπόννησος.
Πρωσία.
Ρουμανία.
Ρωσία.
Ρωσική Αυτοκρατορία.
Σερβία.
Σιδηρόδρομος.
Σμύρνη / İzmir.
Στερεά Ελλάδα.
Σύγχρονη εποχή.
Συνέδριο Βερολίνου 1878.
Τεργέστη.
Τουρκία.
Φαναριώτες.
Φιλέλληνας.
Φόροι, φορολογία.
Φυσικό περιβάλλον.