Φεγγίτης του βυζαντινού ναού (εξωτ) των Αγίων Πέτρου και Μάρκου (;)
[Φωτογραφικό υλικό]