Κάτω Δούναβης
[Ποτάμι]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Κάτω Δούναβης
Τοπική ονομασία
Σερβικά και Βουλγ. Dunav, Ρουμ. Dunărea, Ουκραν. Dunai
Είδος
Είδος
Πλωτός.
Πηγές
Στον Μέλανα Δρυμό (Γερμανία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία). >> Για το σύνολο του ποταμού, δες χωριστή Ταυτότητα στα Ποτάμια: Δούναβης
Εκβολές
Διαμορφώνει ένα πελώριο δέλτα και μέσα από τρεις κύριους βραχίονες εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βόρειος Βραχίονας οριοθετεί και το κρατικό σύνορο ανάμεσα στη Ρουμανία (νότια πλευρά) και την Ουκρανία (βόρεια πλευρά). Το μεγαλύτερο μέρος του Δέλτα, με τους άλλους δύο βραχίονες, ανήκει στη ρουμανική επικράτεια. >>> Δες χωριστή Ταυτότητα στα Ποτάμια: Δέλτα Δούναβη
Παραπόταμοι
Παραπόταμοι του Κάτω Δούναβη: Ο Σιρέτ-Σιρετούλ (είναι ο αρχαίος Σερέτης). Ο Προύθος-Προυτούλ, που οριοθετεί τα κρατικά σύνορα Ρουμανίας-Μολντόβας και διχοτομεί την ιστορική Μολδαβία, είναι ο Πυρετός των αρχαίων Ελλήνων.
Λεκάνη απορροής
Το σύνολο της λεκάνης: 817.000 τετρ χλμ. >> Δες: Δούναβης (στις Γεωφυσικές Οντότητες)
Η λεκάνη απορροής του Κάτω Δούναβη εκτείνεται στην Αν. Σερβία (10,20% επί του συνόλου), τη Β. Βουλγαρία (5,90% επί του συνόλου), τη Ν. και Αν. Ρουμανία, που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις παραδουνάβιες χώρες (29%), την Ουκρανία (3,80%) και τη Μολντόβα (1,60%).
Οι δύο τελευταίες χώρες κατέχουν μόνο τμήμα του Βόρειου Βραχίονα του Δέλτα, που διαμορφώνει και τα σύνορα τους με τη Ρουμανία.
Χρήσιμες πληροφορίες
Εξαιτίας της μορφολογικής ποικιλίας του παραδουνάβιου περιβάλλοντος, ο ποταμός χωρίζεται σε δύο μέρη: αυτό του Άνω και Μέσου Δούναβη (Γερμανία - Αυστρία - Σλοβακία - Ουγγαρία - Κροατία - Σερβία) που καταλήγει στα Στενά (βορειοανατολική Σερβία - νοτιοδυτική Ρουμανία) και αυτό του Κάτω Δούναβη (Σερβία - Ρουμανία, σύνορα Ρουμανίας - Βουλγαρίας και Ρουμανία - Μολντόβα - Ουκρανία) που καταλήγει στη θάλασσα, χίλια περίπου χιλιόμετρα ανατολικότερα των Σιδηρών Πυλών. >>>> Δες και Χάρτες (στο Συνοδευτικό Υλικό)
Σχετικές Οντότητες
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Αρχαιότητα.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Βαλκάνια.
Βάρβαροι.
Βλαχία.
Βουλγαρία.
Βουλγαρικό Χανάτο.
Βραΐλα.
Βυζαντινά Βαλκάνια.
Βυζαντινός στόλος.
Γαλάτσι, Ρουμανία.
Γέφυρα.
Γότθοι.
Δέλτα Δούναβη.
Δούναβης / Ίστρος.
Δούναβης, Θαλάσσιος Δούναβης.
Ελληνισμός.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Θράκες.
Κάστρο.
Κάτω Μυσία / Επαρχία Μυσία ΙΙ / Moesia Inferior.
Κέλτες.
Μέγας Αλέξανδρος.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μικρά Σκυθία / Επαρχία Σκυθία Ελάσσων / Scythia Minor.
Οθωμανική εποχή.
Περιβαλλοντικές καταστροφές.
Ποτάμι.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Ποταμοπλοΐα.
Προϊστορικός οικισμός.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ρουμανία.
Ρουμανία, Κομμουνιστική περίοδος.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σερβία.
Σιδηρές Πύλες.
Σκύθες.
Σλαβικές επιδρομές.
Σλάβοι.