Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα