Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Κεραμιδάδες και Τσουκαλάδες» (1985)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Κεραμιδάδες και Τσουκαλάδες» (1985)
Συγγραφέας
Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου
Τίτλος
«Συντεχνία Κεραμιδάδων» και «Συντεχνία Τσουκαλάδων»
Χρονολογία
1985
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες Θράκης (1985)
Σελίδες
6-7, 126-128, 201-207
Αρ. σελίδων
12
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κεφάλαιο βιβλίου.
©:
Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αποθήκη, αποθήκευση.
Επαγγελματική συντεχνία.
Ήθη, έθιμα.
Θράκη.
Κεραμική.
Μαγειρικά σκεύη.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.