«Αγία Σοφία» Βιζύης, ο κυρίως ναός (εσωτερικό) το 1996
[Φωτογραφικό υλικό]

T-EURK-VIZ-V-SOPH-130.jpg
Τίτλος
«Αγία Σοφία» Βιζύης, ο κυρίως ναός (εσωτερικό) το 1996
Περιγραφή
Βιζύη, «Αγία Σοφία» φωτ. 130.
Χρόνος λήψης
16/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βανδαλισμοί.
Βιζύη / Vize.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.