Βιζυηνός, «Μοσκώβ-Σελήμ» (pdf)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Βιζυηνός, «Μοσκώβ-Σελήμ» (pdf)
Συγγραφέας
Γεώργιος Βιζυηνός
Τίτλος
«Ο Μοσκώβ-Σελήμ»
Υπότιτλος
Διήγημα
Χρονολογία
1886
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8E%CE%B2-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BC
Αρ. σελίδων
74
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Αυτοτελές.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πηγή.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Λογοτεχνικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Βιζυηνός Γεώργιος, συγγραφέας.
Γυναίκες.
Ελληνική λογοτεχνία.
Νερό.
Πόλεμος.
Ρώσοι.
Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φυσικό περιβάλλον.