Γεδεών, Γανόχωρα (1913)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γεδεών, Γανόχωρα (1913)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, μέγας χαρτοφύλαξ και χρονογράφος της Μ. Εκκλησίας, Μνήμη Γανοχώρων. Γραφή και πόνος (Πατριαρχικό Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολη 1913)

Στοιχεία

Αρχίζουμε γράφοντας τα στοιχεία και τα περιεχόμενα αυτής της δυσεύρετης έκδοσης: Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Μνήμη Γανοχώρων, γραφή και πόνος (Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Εν Κωνσταντινούπολει 1913), σελίδες 184, σχήμα 14X20,5 (με εικονογράφηση στις σσ. 161-165).

Περιεχόμενα:

Πρόλογος σσ. 5-8. Μέρος Α΄ «Ειδήσεις εκ της κοσμικής ιστορίας» σσ. 9-62. Μέρος Β΄ «Γανοχώρων εκκλησιαστικαί παροικίαι» [επισκοπές Γάνου και Χώρας και Μυριοφύτου και Περιστάσεως] σσ. 63-118. Μέρος Γ΄ «Αγιασματάριον Γανοχωρηνόν, παλαιοί διδάσκαλοι και κληρικοί. Κώδιξ Αγριδιανού» σσ. 119-160. Ακολουθεί εικονογράφηση σσ. 161-165. Επίλογος – Πνευματική κίνησις σσ. 167-176. Περιεχόμενα σσ. 177-178. Αναγραφή συνδρομητών [οι οποίοι προαγόρασαν ένα ή περισσότερα αντίτυπα – ένας πολύ ενδιαφέρον κατάλογος που δείχνει το εύρος του ελληνικού κόσμου εντός κι εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακόμα το 1913, πριν αρχίσει ο Πρώτος Διωγμός] σσ. 179-184.

>>> Η περιοχή των αλλοτινών Γανοχώρων βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη (Ευρωπαϊκή Τουρκία) και καταλαμβάνει ένα μέρος της παράκτιας ζώνης της Θάλασσας του Μαρμαρά ανάμεσα στη Ραιδεστό / Tekirdağ και στο Εξαμίλι / Ortaköy (στην αρχή της Θρακικής Χερσονήσου / Χερσόνησος της Καλλίπολης). Σήμερα ανήκει στον Νομό Ραιδεστού / Tekirdağ ili. Η Χώρα μετονομάστηκε σε Hoşköy, η Γάνος (ή και ο Γάνος) σε Gaziköy και η Περίσταση σε Şarköy. Περισσότερα στα Σχόλια

>>>>>>>>  ΔΕΙΤΕ συνημμένο εδώ όλο το βιβλίο σε μορφή pdf (στο Συνοδευτικό υλικό > Κείμενα)

Λέξεις - κλειδιά
Αμπελοκαλλιέργεια.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινές πηγές.
Γάνος, θρ. κωμόπολη / Gaziköy.
Γανόχωρα.
Γεδεών Μανουήλ.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελληνισμός.
Εμπόριο.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θράκη.
Θρακιώτες.
Κεραμική.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοινοτικοί θεσμοί.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Λόγιοι.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Μυριόφυτο / Mürefte.
Οθωμανική εποχή.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Περίσταση, θρ. κωμόπολη / Şarköy.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Σεισμοί.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χώρα, θρ. κωμόπολη / Hoşköy.