Κανονισμός της Επαρχίας Σηλυβρίας της Αν. Θράκης, 1901
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός της Επαρχίας Σηλυβρίας της Αν. Θράκης, 1901
Συγγραφέας
[Επαρχία Σηλυβρίας Αν. Θράκης]
Τίτλος
Κανονισμός διέπων τα κοινοτικά της επαρχίας Σηλυβρίας
Χρονολογία
1901
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4486
Αρ. σελίδων
13 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Ελληνική εκπαίδευση.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Κοινοτική οργάνωση.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.