Απλωμένα δίχτυα στο Κοντοσκάλι (Κούμκαπου / Kumkapı), στην Παλαιά Πόλη, στο μέτωπο του Μαρμαρά, το 1958
[Εικονογραφικό υλικό]

TI_CITYA_K_ARAGULER_fig07.jpg
Τίτλος
Απλωμένα δίχτυα στο Κοντοσκάλι (Κούμκαπου / Kumkapı), στην Παλαιά Πόλη, στο μέτωπο του Μαρμαρά, το 1958
Λεζάντα πρωτοτύπου
Ara Güler: Απλωμένα δίχτυα στο Κούμκαπι (Κοντοσκάλι), 1958
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Πηγή
Αρχείο
©:
Ara Güler
Είδος
BW Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Παλαιά Πόλη.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Ψαρική.