Για τον καθολικό ναό του αποστόλου Παύλου (2013)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Για τον καθολικό ναό του αποστόλου Παύλου (2013)
Τίτλος
Ενημερωτικό φυλλάδιο και καρτ-ποστάλ
Αρ. σελίδων
9
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Αγγλική
Λέξεις - Κλειδιά
Ικόνιο / Konya.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Παύλος, απόστολος.