Εδώ όπου βρισκόταν η κατεδαφισμένη Μητρόπολις Αδριανουπόλεως
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_METROP007.jpg
Τίτλος
Εδώ όπου βρισκόταν η κατεδαφισμένη Μητρόπολις Αδριανουπόλεως
Περιγραφή
Στον χώρο της κατεδαφισμένης Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως (Sultan Hotel και πέριξ) φωτ 07.
Χρόνος λήψης
19/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Καταστροφή μνημείων.
Μητρόπολη Αδριανουπόλεως, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξες εκκλησίες.