Στην θρακική ύπαιθρο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_L_10.jpg
Τίτλος
Στην θρακική ύπαιθρο
Περιγραφή
Επαρχία (αγροτικός Δήμος) Λαλάπασα φωτ 10.
Χρόνος λήψης
18/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιότητες.
Θρακικός πολιτισμός.