Το άγαλμα του εθνομάρτυρα αγίου Κυρίλλου ΣΤ΄ στην Ορεστιάδα
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_1022.jpg
Τίτλος
Το άγαλμα του εθνομάρτυρα αγίου Κυρίλλου ΣΤ΄ στην Ορεστιάδα
Περιγραφή
Δήμος Ορεστιάδας (Νομός Έβρου, Ελλάδα) φωτ 1022. Το μαρμάρινο άγαλμα, που στέκει σε ψηλό βάθρο, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Επιγραφή στο μέτωπο του βάθρου / βάσης:
«ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤ΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1813-1818 / ΑΠΗΓΧΟΝΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΤΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ / ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΣ γλύπτης ΕΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕΝ 1980»
Χρόνος λήψης
20/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γλυπτό, γλυπτά.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Κύριλλος ΣΤ΄, Οικ. Πατριάρχης.