Τα σκέπαστρα στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_07.JPG
Τίτλος
Τα σκέπαστρα στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας
Περιγραφή
Δήμος Ορεστιάδας (Νομός Έβρου), Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 07. Περιμένοντας μία δεκαετία τώρα πότε θα κατασκευαστεί επί τόπου κάποιος κτιστός και καλά φυλαγμένος χώρος, ή, ακόμα καλύτερα, ένα μικρό μουσείο. Δυστυχώς…
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Τύμβος, τύμβοι.