Στο Δυτικό Τμήμα του Τύμβου: Μπροστά στην Καύση Β
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_23.JPG
Τίτλος
Στο Δυτικό Τμήμα του Τύμβου: Μπροστά στην Καύση Β
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 23. Στο Δυτικό Τμήμα του Τύμβου, Καύση Β.
Η Καύση Β εντοπίστηκε πολύ κοντά στις δύο άμαξες με τα ζεμένα άλογα (Άμαξα Β και Γ) και την ταφή δύο εφεδρικών αλόγων (Ταφή Αλόγων Α). Η πυρά πραγματοποιήθηκε μέσα σε έναν μεγάλο ορθογώνιο λάκκο ανοιγμένο στο φυσικό έδαφος. Στον πυθμένα αυτού του λάκκου είχε ανοιχτεί ένας μικρότερος λάκκος, ορθογώνιος κι αυτός, επιχρισμένος με κονίαμα (δες φωτ 24, 26). Εδώ, ήταν συγκεντρωμένα τα απανθρακωμένα ξύλα και τα καμένα οστά του νεκρού άντρα, μαζί με πολλά κτερίσματα που βρέθηκαν σε καλή κατάσταση.
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Τάφος.
Τύμβος, τύμβοι.