Η εύφορη γη
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOX_04.JPG
Τίτλος
Η εύφορη γη
Περιγραφή
Ζώνη, Μικρά Δοξιπάρα (στον πρώην Δ. Κυπρίνου, Νομός Έβρου) φωτ 04.
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.