Μαμώνη, Ελληνικά σωματεία των οθωμανικών Γανοχώρων, 1861-1922 (1995)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μαμώνη, Ελληνικά σωματεία των οθωμανικών Γανοχώρων, 1861-1922 (1995)
Συγγραφέας
Κυριακή Μαμώνη
Τίτλος
«Σαντζάκι Καλλιπόλεως»
Υπότιτλος
«β΄ Σωματειακή δράση Γανοχωριτών – Αδελφότητα ‘Μέριμνα’ Κεσσάνης»
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995)
Σελίδες
78-82
Αρ. σελίδων
6
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
©:
Κυριακή Μαμώνη
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γανόχωρα.
Γυναίκες.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Θρακιώτες.
Κεσσάνη / Κεσάν.
Κοινωνική οργάνωση.
Μυριόφυτο / Mürefte.
Περίσταση, θρ. κωμόπολη / Şarköy.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.