Οι Άγιοι Ανάργυροι του Γηροκομείου
[Εικονογραφικό υλικό]

TIC1_B013b_02.jpg
Τίτλος
Οι Άγιοι Ανάργυροι του Γηροκομείου
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.
Ρωμιοσύνη.