Μπροστά στην Παναγία: Ζεμένα άλογα στον κεντρικό χώρο στάθμευσης αμαξών (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC7_MPR002a_201.jpg
Τίτλος
Μπροστά στην Παναγία: Ζεμένα άλογα στον κεντρικό χώρο στάθμευσης αμαξών (γενικό)
Περιγραφή
Παναγία (Κοίμησις της Θεοτόκου Πριγκήπου) φωτ 201: Ο κεντρικός χώρος στάθμευσης των αμαξών του νησιού με δεκάδες ζεμένα άλογα (γενικό). Στο βάθος: ο γκρίζος τοίχος ανήκει στον ναό της Παναγίας. Είναι η ΝΑ γωνία του ναού: κάτω από το αέτωμα, παράθυρο (πάνω από την κόγχη του Ιερού) και τμήμα του Ν εξωτ τοίχου.
Ο Ν τοίχος αποτελεί την πρόσοψη του ναού που είναι στραμμένη προς τον χώρο όπου σταθμεύουν τα δεκάδες αμαξάκια. (Δες και φωτ 204 όπου φαίνεται σχεδόν ολόκληρος ο Ν τοίχος με τα παράθυρά του)
Χρόνος λήψης
13/10/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Άμαξα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πριγκηπόννησα.
Πρίγκηπος / Μπουγιούκαντά, νησί.