Η ανατολική πλευρά του Κάστρου με φόντο τη λίμνη Βαν (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_VVAN_F_101.JPG
Τίτλος
Η ανατολική πλευρά του Κάστρου με φόντο τη λίμνη Βαν (μακρινή λήψη)
Περιγραφή
Κάστρο Βαν φωτ 101. Μία γενική άποψη του λόφου με το κάστρο, όπως φαίνεται από το κέντρο της νέας πόλης. Στο βάθος η λίμνη Βαν. Λήψη από ανατολικά.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Ασιατική Τουρκία.
Βαν λίμνη.
Βαν πόλη.
Βασιλική πρωτεύουσα, αρχαιότητα.
Κάστρο.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Ουραρτού, πολιτισμός.
Οχυρώσεις.