Θέα προς τη λίμνη Βαν από τη νότια περιοχή του Κάστρου του Βαν
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_VVAN_F_157.JPG
Τίτλος
Θέα προς τη λίμνη Βαν από τη νότια περιοχή του Κάστρου του Βαν
Περιγραφή
Κάστρο Βαν φωτ 157. Λήψη από ΝΔ.
Χρόνος λήψης
8/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαν λίμνη.
Βαν πόλη.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Οχυρώσεις.