Το μαρμάρινο αγιασματάρι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_A009b_013.jpg
Τίτλος
Το μαρμάρινο αγιασματάρι
Περιγραφή
Παναγία Βλαχέρνα, φωτ 013. Το αγιασματάρι, κέντρο της λατρείας εντός του ναού. Στο πάνω μέρος, επιγραφή με τον Ακάθιστο Ύμνο.
Χρόνος λήψης
1/3/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ακάθιστος Ύμνος.
Βλαχέρνες.
Θεοτόκος.
Παλαιά Πόλη.