Αϊ-Γιάννης Πρόδρομος της Μακράς Γέφυρας: Η μικρή κόγχη του Ιερού στην ανατ. εξωτερική πλευρά του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_EK01_011.jpg
Τίτλος
Αϊ-Γιάννης Πρόδρομος της Μακράς Γέφυρας: Η μικρή κόγχη του Ιερού στην ανατ. εξωτερική πλευρά του ναού
Περιγραφή
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού, φωτ 11.
Χρόνος λήψης
18/4/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.