Δυτική πλευρά της βυζαντινής «Αγίας Σοφίας» το 1995
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_V_SOPH_113d.jpg
Τίτλος
Δυτική πλευρά της βυζαντινής «Αγίας Σοφίας» το 1995
Περιγραφή
Βιζύη, «Αγία Σοφία» φωτ 113d. Η πρόσοψη του ναού του 9ου αιώνα
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Βυζαντινά μνημεία.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Καταστροφή μνημείων.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.