Σαράντα Εκκλησιές (το 2003): Το άλογο και τα χαϊμαλιά του
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_K_HORSEL_11.jpg
Τίτλος
Σαράντα Εκκλησιές (το 2003): Το άλογο και τα χαϊμαλιά του
Περιγραφή
Κέντρο 40 Εκκλησιών φωτ 41. Προχωρημένος και βροχερός Απρίλιος, θρακιώτικη ατμόσφαιρα και η λασπουριά της πεδιάδας. Ο καραγωγέας βγαίνει με το στολισμένο υποζύγιο (για να μην το πιάσει το μάτι) στην κεντρική λεωφόρο.
Χρόνος λήψης
19/4/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Άμαξα.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μεταφορές.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Υποζύγιο.